Write-Your-Self-web-8-rectangular.jpg

Kommande kurser

 

Onlinekurs i läkande skrivande

Kursstart: 7 oktober 2018

Pris: 800 kr

Mer information och bokning här

 

Din berättelse är viktig. Skriv den.

Genom skrivgrupper och workshops ger jag skrivande till personer som vill formulera sina berättelser och utforska läkning genom skrivande. Jag är skrivvägledare och arbetar enligt Write Your Selfs metoder. Jag leder korta workshops, längre kurser och erbjuder handledning i läkande skrivande.

Mina kurser går att ta både över internet eller med fysiska träffar i Norrbotten. Du behöver ingen tidigare erfarenhet av skrivande för att vara med på mina kurser. Du väljer alltid själv vad du skriver om, på vilket språk du skriver och det finns inga krav på att du ska visa det du har skrivit för någon annan.

Jag är född och uppvuxen i Jokkmokk och har valt att kalla min skrivverksamhet för Ietjat giehto. Det är lulesamiska och kan översättas till berätta dig själv.

 

Metoden

Jag jobbar enligt Write Your Selfs skrivprogram. Write Your Self är en global skrivrörelse som hjälper människor att återerövra sina röster och berättelser efter trauma. Deras metodik vilar på tre ben:

  • Skrivande efter trauma. Detta kan både handla om skriva om trayma och att skriva efter upplevelser av trauma. Skrivämne väljer skribenten alltid själv.
  • Skrivprocess i åtta steg med skrivövningar, skrivande i grupp, samtal och textrespons samt material för att hjälpa skriventen att utveckla ett hållbart skrivande.
  • Skribentens val och egenmakt. Metodikens yttersta syfte är att föra val och egenmakt tillbaka till skribenten. Trauma orsakar ofta en känsla av förlust av handlingsutrymme och makt att påverka sin situation. Write Your Selfs skrivprogram är utformat för att hjälpa skribenten att återta val och egenmakt genom skrivande.
 

Vanliga frågor

Måste jag skriva om det jag har upplevt? 

Du väljer själv vad du ska skriva om. Write Your Selfs metodik är för personer som har varit med om trauma, men det finns inget tvång i att skriva om det trauma du har upplevt. Du väljer själv vad du skriver om. Du väljer också själv om du vill låta någon annan läsa eller höra det du har skrivit.