Vägen ur vår begränsade tankevärld

Ett sätt att förstå sinnet

Vi har fokuserat på våra tre sinnen på kundaliniyogaklasserna de senaste månaderna, och parallellt med det har jag berättat om våra tio kroppar och det negativa sinnet och positiva sinnet här på bloggen. Läs gärna de beskrivningarna innan du fortsätter läsa detta inlägg. 

Här kommer jag berätta lite kort om det neutrala sinnet, och försöka ge en fördjupning i hur vi kan förstå vad som är vårt sinne. Ordet "sinnet" är översatt från engelskans "mind" och ibland kan det kännas svårt att greppa vad som egentligen menas med detta ord. 

Fyra sätt att uppleva varandet på

Kundaliniyogan lär att vi som människor har vi fyra sätt att uppleva vårt varande på. Det mentala, spirituella, känslomässiga och fysiska sättet. Det mentala sättet att vara betonas mycket i samhället om oss, det speglas genom uttryck som "cogito, ergo sum" och mer utbrett: jag tänker att livet är bra, därför är det bra. Jag tänker att gud finns, alltså finns gud. Jag tänker att någon vill mig illa, alltså är det så.

Vi tänker hela tiden. Tankarna kommer och går automatiskt, och den allra största delen av tankarna blir vi inte ens medvetna om. Av de tankar vi blir medvetna om kan de svänga åt det negativa eller positiva hållet; vi kan ha för vana att se ljust på saken, eller att låta oro och rädslor ta överhand. Positivt tänkande har presenterats som lösningen nr 1 i ett tiotal år nu, och det finns mängder med självhjälpsböcker på temat. Naturligtvist känner vi oss ofta lite bättre om vi tänker optimistikt än pessimistiskt, men det är enligt kundaliniyogan inte en helhetlig lösning alls. För även om vi tänker positivt är vi fortfarande fast i vårt tänkande.

Vår tankevärld och den ständiga inre dialogen

Det mentala sättet att uppleva vårt varande kan förenklat också kallas för tankevärlden. Och när vi är fast i tänkadet så värderar vi vårt varande och våra upplevelser i motsatser som bra/dåligt, hälsosamt/osunt, rätt/fel. Dessa begrepp är designade så att två ytterligheter alltid ställs mot varandra och ytterligheterna benämns med vissa värderingar där ena är mer önskvärd och andra mindre önskvärd. Det här sättet att resonera på beskrivs i Kundaliniyogan som dualistiskt. När jag gör listor och väger argument för och emot; då är jag fast i mitt tänkande och jag lyssnar på det evigt pågående tjattret mellan det negativa och positiva sinnet. 

Neutrala sinnet

Genom olika metoder kan vi bli mer medvetna om våra tankar, vilka tankar vi väljer och vilka vi agerar på. Kundaliniyoga använder tekniker som meditation och andning för att ta oss förbi positiva affirmationer och istället in i verklig förändring genom att väcka vårt neutrala sinne. Det neutrala sinnet är det som hör till argumenten för och emot, men som tar beslut baserat på intuition, kunskap, erfarenhet och det som i sanning är det bästa för dig. Det neutrala sinnet stärks när vi till exempel mediterar. I takt med att det stärks, får vi ett andrum där vi tillåts ta ett steg tillbaka från den ständigt pågående argumentationen i tankesinnet (bra dåligt bra dåligt bra dåligt ja nej ja nej) och istället för att vara fast i dualismen ta beslut grundat på det som kallas för intuition. Det är lugnare att vara i det neutrala sinnet. Det finns lite mer utrymme att andas, att få stillhet, att hitta rätt beslut och rätt handling. Och det är lättare att höra den tydliga magkänslan när en är i sitt neutrala sinne.

Vi är så mycket mer än det mentala

Även om det neutrala sinnet är en behagligare plats att vara på jämfört med dualistiskt tjatter och evig argumentation: så är neutrala sinnet fortfarande en del av vår tankevärld. Det är den mentala sättet att uppleva vårt varande på. Och som jag nämnde i starten: vi har även tillgång till den känslomässiga, den spirituella och den kroppsliga sätten att uppleva vårt varande på. 

I tre månader har vi gjort yoga på kundaliniyogaklasserna med fokus på våra tre sinnen. Nu är det dags att fördjupa praktiken, betona och stärka även de andra aspekterna av vårt varande. 

Admin