Därför vill vi stimulera det negativa sinnet

I fredagskväll ledde jag ett mjuk yogapass och jag blev alldeles klubbad av ödmjukhet där jag satt längst fram i salen. Ni som kommer och yogar med mig, jag tror inte ni vet hur strålande ni är när ni går in i yogan och låter den verka i er. Jag bara bugar mig för att jag får bevittna det! Det är många olika energier i rummet under ett yogapass, ibland bubblar det av styrka, ibland puttrande irritation eller kokande ilska, ibland strålande av glädje, ljus eller kärlek. Ibland är klasserna varsamma, avskalade och så så vackra. I fredags fick jag vara med om ett rum fullt av djup, grundad värme. En underbar påminnelse om hur lyckligt lottad jag är som har möjligheten att leda er in i yoga.

Vi avslutade yogapasset med denna meditation, en meditation där en blåser ut negativa tankar och sådant som stör. I det här blogginlägget vill jag berätta lite mer om nyttan med den meditationen, och hur vi kan arbeta med vårt negativa sinne för att få ett bättre liv.

Våra tio kroppar

Människan består av tio olika skikt, medvetandenivåer – eller kroppar, som Yogi Bhajan har lärt ut genom Kundaliniyoga. Den fysiska kroppen är en av dessa tio kroppar. De övriga nio kropparna är energikroppar. Varje kropp har unika egenskaper och potential. De flesta kropparna har inte en fysisk plats, utan de representerar olika aspekter av oss människor. 

De tio kropparna är ett system för självkännedom och blir till en karta för att förstå och arbeta med dessa olika aspekter av oss själva. När vi lär oss om våra tio kroppar kan vi finjustera vår inre kompass. Det blir lättare att hitta rätt i livet! 

De tio kropparna enligt Yogi Bhajan

  1. kroppen: själen – Soul Body 
  2. kroppen: negativa sinnet – Negative Mind 
  3. kroppen: positiva sinnet – Positive Mind 
  4. kroppen: neutrala sinnet – Neutral Mind 
  5. kroppen: fysiska kroppen – Physical Body 
  6. kroppen: ljusbågen – Arcline 
  7. kroppen: auran – Aura 
  8. kroppen: praniska kroppen – Pranic Body 
  9. kroppen: subtila kroppen – Subtle Body 
  10. kroppen: utstrålande kroppen – Radiant Body

Ni som går på mina kundaliniyogaklasser har hört mig nämna dessa tio kroppar, och en del av er har deltagit på pass där vi har jobbat med alla tio, eller där vi har fokuserat på någon speciell kropp.

Tre sinnen

Enligt Yogi Bhajan är tre av våra kroppar mentala kroppar; våra tre sinnen. Dessa är det negativa sinnet, det positiva sinnet och det neutrala sinnet. Det negativa sinnet beskyddar oss genom att varna för faror, det positiva sinnet inspirerar oss genom att berätta om möjligheter och fördelar i alla situationer. Det neutrala sinnet lyssnar till både negativa och positiva sinnet och leder oss intuitivt till rätt beslut.

På kundaliniyogaklasserna nu i mars fokuserar vi på ett av dessa sinnen: det negativa sinnet.

Så varför stärka det negativa sinnet?

Ibland kan det kännas som att det negativa sinnet mest sätter käppar i hjulet för oss. Det ropar fara när vi egentligen står för en möjlighet, och ökar på känslan av osäkerhet och rädsla. Varför vill vi då stärka det sinnet med en speciell meditation? 

Om negativa sinnet är understimulerat så kan det ta över de andra sinnena. Det negativa sinnet slår in först av de tre; för det vill skydda oss från det som kan skada oss. Men om det är understimulerat kan det härja fritt, och då kommer det ropa högt även vid tillfällen då vi inte står för reella faror. Det positiva sinnet kommer göra sitt bästa för att berätta om möjligheterna du står inför; men negativa sinnet ropar så högt att vi inte hör det positiva. Det kan vara en situation där du vill välja något hoppfullt, men liksom blir lamslagen vid tanken på riskerna. Känner du igen dig i situationen? 

Det kräver mod att möta sitt negativa sinne och arbeta med att stimulera det för att det ska kunna fungera balanserat. Genom att balansera detta starka, första sinne, ges möjlighet för det positiva sinnet att träda fram med tydlig röst. Och det är först då som du kan ta väl avvägda beslut, genom det neutrala sinnet. 

Genom att stimulera ditt negativa sinne, ger du dig själv en chans att hitta rätt - kort sammanfattat! 

Läs mer

Om du känner att detta blogginlägg ger genklang i dig och vill stimulera ditt negativa sinne, så testa denna meditation som vi har gjort tillsammans med på yogaklasserna. Här hittar du en översikt över de tio kropparna. Sewa Singh skriver om att inse nyttan av sitt negativa sinne i detta blogginlägg.

Lycka till!

About the negative mind

The Negative Mind helps you to give form to the creativity of your Soul Body with the gifts of containment, form, and discernment. It instills in you a longing to belong which, in its highest expres­ sion, drives you to connect very deeply with your own God self. It gives you patience to be obedient to your own inner guidance. - Källa

 

Admin