Jag fick drömstipendiet

Den här veckan går jag i ett lyckorus. Jag är en av tre personer som har tilldelats Write Your Selfs licensstipendium - av nästan 300 sökande. De andra två som har tilldelas stipendiet bor i Kanada och England. Och här i Jokkmokk sitter jag. Hur fantastisk världen kan vara! 

Foto: Jonatan Edlund 

Foto: Jonatan Edlund 

Om Write Your Self

Write Your Self is a global writing movement that helps people reclaim their voices and stories after experiencing trauma. 

Write Your Self är ett program och en metodik där personer som upplevt trauma får hjälp att skriva sig igenom och ur traumat. Tidigare hade de fokus på kvinnor som har utsatts för våld, men nu går de också ut till andra personer som har erfarit andra typer av trauma som till exempel sjukdomar, förluster och kriser. 

Min önskan är att använda Write Your Self för att erbjuda samer, och speciellt samiska kvinnor, tjejer och icke-binära personer ett stärkande utrymme för dem och deras ord. Och som en av grundarna av föreningen Niejda, känns det självklart att det är våra medlemmar jag först ska vända mig till.

Så här skrev jag i min ansökan om stipendiet: 

We want to offer a space for those who identifies as Sami women and non-men, where they can be themselves for a moment - not a representative of the whole Sami community. 
There’s an enormous demand for activities and places to meet amongst our members and in our society as a whole – and there’s a deep need to strengthen us as a group in order to deal with outside pressure. Until now, we haven’t found a method to work with all the difficult issues that our members and wider community struggles with that is aligned with our values. I believe Write Your Self can be the method we’ve been looking for, something that can offer our members tools, forums and methods to work through the most challenging aspects of our lives.

Skrivarverkstäderna startar 2017

Nu när jag har fått licensstipendiet betyder det att jag redan nästa år börjar hålla skrivverkstäder och kurser för dig som har upplevt trauma. 

Om du har följt mig sedan tidigare så vet du att jag i många år drev bloggen Så kom solen, om sorg och om yoga. Efter att den lades ned, skrev jag fortfarande texter i mörka perioder, och en del av dem publicerade jag på en tillfällig wordpress-blogg. Mitt eget skrivande har varit ett sätt att ta mig igenom tuffare tider. Därför är jag ödmjuk och lycklig över att jag nu får möjligheten att leda andra i det som funkar så bra för mig. Skrivande! 

Hör av dig om du vill vara med! 

Nu är det bara att kavla upp ärmarna, sätta mig in i Write Your Self's metodik, och börja planera året som kommer. Jag kommer först och främst erbjuda skrivverkstäder för Niejdas medlemmar, men om jag har möjlighet och tid så också till fler. Är du sugen? Hör av dig redan nu om du är nyfiken på att delta

Länkar

Admin